Sprawdź, jak bezpiecznie jeździć po rondach - poradnik

Rond na naszych drogach przybywa i coraz więcej kierowców pokonuje je co najmniej raz dziennie. Takie skrzyżowania zamiast usprawniać ruch, czasami powodują zamieszanie, bo przepisy dotyczące rond są nieprecyzyjne. Podpowiadamy, na co uważać.

fot. Jerzy Stobiecki

W myśl przepisów prawa o ruchu drogowym rondo jest traktowane tak, jak wszystkie skrzyżowania, a jedyną różnicą jest jego kształt. Panuje błędne przekonanie, że rond dotyczą inne przepisy. W rzeczywistości wjazd i poruszanie się po rondzie regulują te same przepisy, które dotyczą innych skrzyżowań. Dlaczego więc ronda sprawiają tyle kłopotów?

Najłatwiej z jednym pasem

Najłatwiejsze, z punktu widzenia kierowcy, do pokonania są niewielkie ronda o jednym pasie ruchu. Najczęściej wybudowane zostały w celu poprawy bezpieczeństwa. Wjazd na rondo i jego pokonanie wymusza znaczne zmniejszenie prędkości jazdy, a dodatkowo jego konstrukcja zapewniają dobrą widoczność. O fakcie, że dojeżdżamy do ronda informuje znak „ruch okrężny” (znak C-12) i umieszczony nad nim znak „ustąp pierwszeństwa” (znak A-7). Pierwszeństwo ma pojazd znajdujący się na rondzie. Kierowcy, którzy chcą wjechać na rondo muszą ustąpić pierwszeństwa pojazdowi poruszającemu się po rondzie.

Więcej pasów ruchu - większe problemy

Kłopoty dla wielu kierowców zaczynają się na rondach o większej liczbie pasów ruchu. Podstawowym błędem jest zajmowanie niewłaściwego pasa ruchu. Tymczasem zajęcie odpowiedniego pasa ruchu jest obowiązkiem kierowcy. Przed wieloma tego typu skrzyżowaniami ustawione są znaki informujące o dozwolonym kierunku jazdy z poszczególnych pasów, często uzupełnione znakami poziomymi na jezdni. W takiej sytuacji, gdy z prawego pasa dopuszczony jest skręt w prawo i jazda na wprost, skręt w lewo traktowany jest jako naruszenie przepisów.

Co jeśli kierowca przed wjazdem na rondo zajmie niewłaściwy pas? W czasie pokonywania ronda możemy zmieniać pas ruchu, jeśli zezwalają na to znaki poziome na jezdni (linia przerywana), przy zachowaniu obowiązujących zasad, czyli kierowca, który zmienia pas ruchu obowiązany jest ustąpić pierwszeństwa pojazdom poruszającym się tym pasem.

W niektórych sytuacjach jazdę zgodną z przepisami ułatwiają linie wyznaczające pasy ruchu. Na przykład linia wyznaczająca wewnętrzny pas ruchu przechodząc z przerywanej w ciągłą, wyprowadza kierowcę z ronda w określony zjazd, podczas gdy kierowcy poruszający się skrajnym pasem prowadzeni są przez linie przerywane, krzyżujące się z pasem do zjazdu z ronda w sposób wyraźnie sugerujący konieczność ustąpienia pierwszeństwa pojazdom opuszczającym rondo.

Dużym ułatwieniem, zwłaszcza na rondach o dużych rozmiarach jest sygnalizacja świetlna. W takiej sytuacji kierowcy zobowiązani są do stosowania się do sygnalizacji, ale także do bacznego jej obserwowania, bowiem sygnalizatory ustawione przy wjeździe na rondo nie zawsze wskazują to samo, co sygnalizatory umieszczone przy zjeździe z ronda czy przecięciu z torami tramwajowymi.

Wjazd na rondo - czy włączać lewy kierunkowskaz?

Jeśli zamierzamy skręcić w prawo w pierwszy zjazd, swój zamiar powinniśmy zasygnalizować prawym kierunkowskazem przed wjazdem na rondo. Jeżeli przejeżdżamy prosto, wjeżdżając na rondo nie włączamy żadnego kierunkowskazu. W chwili mijania zjazdu, poprzedzającego zjazd, którym zamierzamy opuścić rondo, włączamy prawy kierunkowskaz.

Gdy chcemy skręcić w lewo, przed wjechaniem na rondo powinniśmy włączyć lewy kierunkowskaz i w chwili mijania zjazdu poprzedzającego zjazd, którym zamierzamy opuścić rondo, przełączyć go na prawy kierunkowskaz. Wielu kierowców nie używa lewego kierunkowskazu przy wjeździe na rondo, twierdząc, że skręt bezpośrednio w lewo nie jest możliwy, bowiem gdyby wykonali taki manewr wjechaliby pod prąd.

Tymczasem, używanie lewego kierunkowskazu przy wjeździe na rondo, określają przepisy definiujące rondo jako skrzyżowanie i konieczność sygnalizowania skrętu oraz zmiany kierunku ruchu na skrzyżowaniu (punkt 5 artykułu 22 ustawy prawo o ruchu drogowym. Powinniśmy sygnalizować lewym kierunkowskazem skręt w lewo lub zamiar objechania ronda, co pomoże innym uczestnikom ruchu zrozumieć nasze intencje. Jeżeli rondo ma wyspę centralną o dużej średnicy i pojazd porusza się na dłuższym odcinku po wyznaczonym pasie, można przerwać sygnalizowanie zamiaru skrętu w lewo.

Przypominamy - zawsze należy sygnalizować zjazd z ronda prawym kierunkowskazem.

Pułapki i błędy na rondach

Wielu, zwłaszcza niedoświadczonych kierowców, obawia się jazdy po rondzie, twierdząc, że każde z nich wygląda inaczej i często różnią się oznakowaniem, a ich pokonanie wymaga ogromnej koncentracji. Dlatego do tego typu skrzyżowań nie można podchodzić schematycznie.

Zawsze należy zwracać uwagę na znaki i poruszać się zgodnie z nimi. Pewnego rodzaju pułapką są skrzyżowania o ruchu okrężnym. Na takich skrzyżowaniach, oznakowanych wyłącznie znakiem „ruch okrężny” (znak C-12) obowiązuje zasada, że pojazd będący w ruchu wokół wyspy ustępuje pierwszeństwa pojazdowi dojeżdżającemu do ronda.

Jeśli spotkamy na rondzie nadmiernie ostrożnego kierowcę, nie trąbmy na niego i nie poganiajmy. Wykażmy się wyrozumiałością i kulturą.

Pomimo tego, że zdecydowana większość kierowców uważa, że potrafi poruszać się po rondzie, na tego typu skrzyżowaniach często dochodzi do kolizji i naruszeń przepisów. Najczęściej kierowcy nie stosują się do znaków nakazujących kierunek ruchu, przekraczają linie ciągłe, wyznaczające pasy ruchu i nieustępują pierwszeństwa przejazdu. Na rondach o dużych rozmiarach, których kształt umożliwia jazdę ze znacznymi prędkościami, dochodzi do kolizji na skutek niedostosowania prędkości do warunków panujących na drodze. Zdarzają się również osoby, które wjeżdżają na rondo pod prąd.

Jerzy Stobiecki

Co to jest rondo?

Rondo to skrzyżowanie z wyspą środkową i jednokierunkową jezdnią wokół wyspy, na którym pojazdy zobowiązane są objeżdżać wyspę środkową w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Na typowych rondach promieniście dochodzące drogi łączą się skrzyżowaniami z okalającą wyspę drogą jednokierunkową, umożliwiającą jazdę okólną. Ronda swoją konstrukcją ograniczają prędkość jazdy oraz zapewniają kierującym lepszą widoczność innych uczestników ruchu, dzięki czemu podnoszą poziom bezpieczeństwa. W Polsce spotyka się ronda wybudowane niezgodnie ze sztuką organizacji ruchu drogowego, a przez to niespełniające tych podstawowych zadań.

Czasem mianem ronda określa się węzły drogowe oraz duże skrzyżowania z wyspą centralną. Poprawne natomiast jest nazywanie rondem skrzyżowań spełniających zasadnicze kryteria tego typu budowli, ale na których występuje inna niż okrężna organizacja ruchu drogowego.

Najwięcej rond w Polsce, bo aż 25, znajduje się w Rybniku. Największe rondo w Polsce, a także jedno z największych w Europie, to Rondo Konstytucji 3 maja w centrum Głogowa o powierzchni wyspy centralnej przekraczającej 5 hektarów.

Skrzyżowanie o ruchu okrężnym

Na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym, oznakowanym wyłącznie znakiem „ruch okrężny” (znak C-12) obowiązuje zasada, że pojazd będący w ruchu wokół wyspy ustępuje pierwszeństwa pojazdowi dojeżdżającemu do ronda (zasada prawej ręki), podobnie jak na skrzyżowaniu dróg, na którym pierwszeństwo nie jest określone znakami. Jeżeli jednak oprócz znaku informującego o ruchu okrężnym znajduje się znak „ustąp pierwszeństwa przejazdu” (znak A-7), wtedy pierwszeństwo posiada pojazd znajdujący się na rondzie.

Autor: Jerzy Stobiecki
28komentarzy
Dodaj nowy komentarz

Komentarze (28)

Komentarz został usunięty.
Komentarz został usunięty.
Komentarz został usunięty.
Komentarz został usunięty.
Komentarz został usunięty.
Komentarz został usunięty.
Komentarz został usunięty.
Komentarz został usunięty.
Komentarz został usunięty.
Komentarz został usunięty.
Komentarz został usunięty.
Komentarz został usunięty.
Komentarz został usunięty.
Komentarz został usunięty.
Komentarz został usunięty.
Komentarz został usunięty.
Komentarz został usunięty.
Komentarz został usunięty.
Komentarz został usunięty.
Komentarz został usunięty.
Komentarz został usunięty.
Komentarz został usunięty.
Komentarz został usunięty.
Komentarz został usunięty.
Komentarz został usunięty.
Komentarz został usunięty.
Komentarz został usunięty.
Komentarz został usunięty.
Komentarz został usunięty.
Komentarz został usunięty.
Komentarz został usunięty.
Komentarz został usunięty.
Komentarz został usunięty.
Komentarz został usunięty.
Komentarz został usunięty.
Komentarz został usunięty.
Komentarz został usunięty.
Komentarz został usunięty.
Komentarz został usunięty.
Komentarz został usunięty.
Kierowcy nie potrafią korzystać z rond. Jest zasadnicza różnica między zwykłym skrzyżowaniem a rondem, na zwykłym w większości przypadków jedna z dróg jest oznaczona jako droga z pierwszeństwem a druga ustąp pierwszeństwa. Rondo z każdej strony ma oznaczenie ustąp pierwszeństwa, ruch okrężny. Zasadniczy błąd to -to że każdy myśli, że jak "wskoczy'' to będzie pierwszy na rondzie i to on będzie miał pierwszeństwo. Dotyczy to zwłaszcza małych rond. Ludzie z nadmierną prędkością na nie najeżdżają [kto pierwszy ten lepszy!]. Codziennie obserwuje to u siebie na osiedlu - masa wypadków, właśnie przy wtargnięciu na rondo! No i nagminnie brak kierunkowskazów!!!!!!!!
jaga, 23.05.2012, 09:29
Po wjechaniu na rondo jedziemy dalej prosto tylko po okręgu. Rondo to skrzyżowanie na którym nie możemy skręcić w lewo! Jest obowiązek sygnalizowania zmiany kierunku ruchu lub pasa a możemy skręcić TYLKO w prawo.
Carloss, 19.06.2012, 17:02
Uwielbiam, jak się wypowiadają tacy.... hehe, mądrale. Przykro, ale to ty jesteś niedouczony. Na rondzie możemy skręcić w prawo, pojechać prosto i skręcić w lewo.
Retrospekcja, 05.09.2012, 12:55
a niby jak skręcasz w lewo na rondzie??? Zjeżdzająz z niego zawsze skręcasz w prawo!!! Spróbój skręcić koła w lewo mondralo, to w kólo po nom będziesz jeździł, ha ha ha.
rade, 16.01.2013, 15:38
Na rondzie możemy nie tylko skręcić w prawo, ale również w lewo a nawet zawrócić, Jeśli tego nie wiesz to dupa z Ciebie a nie kierowca. Opraw swoje prawo jazdy (jeśli je nie daj Boże posiadasz) i powieś na kołku.
xxl, 25.09.2012, 20:57
Postaraj sie zrozumieć, co znaczy, że nie moża skręcić w lewo. To znaczy, że z ronda, po którym jeździ się wokół wyspy moża tylko i wyłącznie zjechać którymś zjazdem w prawo! (1,2,3, lub tu Cię zaskoczę mądralo - 4,5,6 - takie ronda z duża ilością zjazdów też istnieją - i powiedz teraz co na takim rondzie oznacza skręcić w lewo?) Ronda w Polsce to jedna wielka loteria! Nie ma przepisów jednolicie regulujących jazdę po nich! Doskonały przykład to Słupsk, gdzie na każdym rondzie jeździ się inaczej i trzeba się każdego z nich osobno nauczyć. Inaczej szukaj od razu blacharza.
Prusti, 23.10.2012, 13:42
Na dużych rondach występuje wiele pasów, czasem nawet 4 i nie ma znaków, które wskazują, którym jechać w jakim kierunku. Co wtedy? Ano wtedy, według dyrektora słupskiego WORDu, możemy wjechać na rondo każdym pasem, niezależnie od tego, którym zjazdem chcemy zjechać! Warunkiem jest, że zjeżdżamy z ronda tylko i wyłącznie ze skrajnego, prawego pasa. Trzeba więc zmieniać pasy, sygnalizując to kierunkowskazami i ustępując pierwszeństwa zgodnie z przepisami tak, aby dostać się na prawy pas i z niego zjechać z ronda. I teraz jestem ciekaw, czy "skręcisz sobie w lewo" i czy wytoczysz się z takiego ronda na czterech kołach. Więc proszę wielkich krytykantów, zanim wyjedziecie ze swoich miasteczek douczcie się i nie rozwalcie komuś auta na rondzie
Prusti, 23.10.2012, 13:54
Uwielbiam "znafcuf" którzy prawią swoje mądrości "na rondzie nie ma czegoś takiego jak skręcić w lewo !!!11!11!". Przez takich właśnie są wypadki i wszystkie problemy. Bo jak wielcy panowie robią każdy manewr tylko i wyłącznie z prawego a jeśli coś się stanie to wysiadają z bananem na ryju bo wiedzą że są cwani i nic im nie można zrobić. Idź i wyrzuć swoje prawo jazdy bo na egzaminie to chyba w łape dałeś żeby zdać
jeszcze bardziej nie douczony, 14.04.2015, 09:18
stanowisko funkcjonariuszy KG Policji z sekcji Ruchu Drogowego
http://www.nowosci.com.pl/forum/read.php?3,865708,167231
Carloss, 19.06.2012, 17:16
ronda w Tychach mozna obejrzeć na ww.zdamyto.pl/skrzyzowanie/1190?
sasha ze sląska , 19.06.2012, 23:44

Warte uwagi