Odszkodowanie z OC sprawcy wypadku - radzimy, jak je uzyskać

Miałeś wypadek, ktoś najechał na twoje auto. Mało tego, masz np. złamaną rękę czy kłopoty z kręgosłupem szyjnym. Co robić, jak walczyć o swoje prawa.

fot. redakcja.regiomoto

Zacznijmy od tego, że towarzystwo ubezpieczeniowe sprawcy powinno zrekompensować poniesione straty poszkodowanym w wypadku. Zarówno te materialne– zniszczone auto, jak i te związane z uszkodzeniem ciała. Nigdy nie lekceważ żadnej sytuacji i zawsze występuj o odszkodowanie.

Działaj już na miejscu wypadku

Jeżeli ucierpiał twój samochód, to nie stresuj się. To tylko przedmiot. Zachowaj zimną krew i zacznij działać już na miejscu zdarzenia.

Spisz dokładną datę i miejsce zdarzenia, numer rejestracyjny, markę i model pojazdu sprawcy, jeśli to możliwe – numer polisy OC sprawcy i nazwę firmy ubezpieczeniowej, która ją wystawiła. Zadbaj o dokładne opisanie okoliczności zdarzenia. Wezwij policję lub razem ze sprawcą sporządź oświadczenie o okolicznościach zdarzenia. Pamiętaj, aby sprawca je podpisał. Czasami w stresie kierowcy zapominają o tym istotnym szczególe. W przypadku wypadków z ofiarami w ludziach niezbędne jest wezwanie policji, której funkcjonariusz sporządzi pełną dokumentację wypadku – mówi Michał Laskowski z Rankomat.pl

Są jednak sytuacje, kiedy uczestnicy zdarzenia nie mogą dojść do porozumienia. Jeśli winny szkody nie chce napisać oświadczenia lub różnicie się opiniami na temat przebiegu wypadku, koniecznie wezwij policję. Ale to nie koniec. Poszukaj i poproś także świadków, aby poczekali do momentu przyjazdu radiowozu lub jeśli nie będzie to możliwe, weź od nich numery telefonów. Zawsze także ich zeznania mogą być pomocne podczas ustalania wersji wydarzeń.
Załóżmy, że policja wyjaśniła okoliczności stłuczki czy wypadku i stwierdza jednoznacznie: jesteś poszkodowany.

Co dalej?

Jak najszybciej zgłoś zdarzenie do ubezpieczalni sprawcy. – Jeśli firma ubezpieczeniowa sprawcy wypadku ma 24 godzinną infolinię, wykorzystaj to. Likwidacja skutków wypadku nie musi być drogą przez mękę, pod warunkiem, że będziesz postępował zgodnie z prawem lub odpowiednimi procedurami – dodaje ekspert z Rankomat.
Zwróć się do firmy ubezpieczeniowej z pytaniem o to, jakie dokumenty będą potrzebne do sprawnej obsługi twojego roszczenia i pamiętaj, aby przechowywać kopie wszystkich oświadczeń, dowodów i innych dokumentów odnoszących się do szkody.

Pamiętaj, że każda likwidacja szkody polega na zrekompensowaniu strat w uszkodzonym np. aucie. Ustalenie wysokości szkody w aucie polega na określeniu, jaki jest to uszczerbek i prowadzi do sytuacji, kiedy to należy ustalić wartość pojazdu w stanie nieuszkodzonym przed wypadkiem i wartość uszkodzonego auta.

Zdarzają się jednak przypadki, kiedy ubezpieczyciel potrąca amortyzację od użytych do naprawy części i żąda udokumentowania kosztów przeprowadzonej naprawy. W tej sytuacji odszkodowanie może nie pokryć pełnych kosztów naprawy. – Jest to niezgodne z prawem, ponieważ ubezpieczyciel ma obowiązek ustalić wysokość odszkodowania oraz je wypłacić i nie ma znaczenia, co właściciel samochodu ma zamiar z nim zrobić – naprawić, sprzedać w stanie uszkodzonym, nie naprawiać. Jeśli nie podoba się nam decyzja zakładu ubezpieczeń, możemy się odwołać.

– Odwołanie można wnieść dopiero po wydaniu decyzji o wypłacie lub odmowie wypłaty odszkodowania. Możemy się odwołać w terminie 30 dni do właściwego oddziału okręgowego danego zakładu ubezpieczeń –tłumaczy dalej ekspert.

A co gdy, masz uszkodzenia ciała

Jeśli doznałeś również uszkodzenia ciała i z tego powodu nie możesz wykonywać pracy czy wymagasz rehabilitacji powinieneś wystąpić o odszkodowanie.

Starania o pełne odszkodowanie z polisy OC sprawcy należy zacząć tak, jak w przypadku auta, od zgłoszenia szkody ubez-pieczycielowi. – O odszkodowanie możemy wystąpić nawet, jeśli nie mamy już żadnych dolegliwości związanych ze zdarzeniem, w którym byliśmy poszkodowani. Zadośćuczynienie może uzyskać również pasażer samochodu czy motocykla sprawcy wypadku – dodaje Michał Laskowski.

Pamiętaj, że zakład ubezpieczeniowy jest zobowiązany pokryć koszty za pobyt w szpitalu, zakup lekarstw, koszty wizyty u lekarza, zakup sprzętu rehabilitacyjnego, słowem wszystkie możliwe rachunki. Pamiętaj, należy je przechowywać, bo mogą się przydać np. przed sądem. – Ale nie tylko. Chodzi o warunki bytowe, czyli nie tylko wysokość budżetu domowego, ale i trudne do przeliczenia na pieniądze, jak brak opieki nad dziećmi czy zaniedbania w prowadzeniu gospodarstwa domowego. Należy zebrać dowody, które potwierdzają pogorszenie warunków bytowych rodziny i przekazać je ubezpieczycielowi – dodaje. Ubezpieczyciel sprawcy powinien również zrekompensować obniżenie waszych dochodów z powodu zwolnienia lekarskiego.

Jeśli wypadek był ze skutkiem śmiertelnym najbliższa rodzina może domagać się odszkodowania, pod warunkiem, że wykaże znaczne pogorszenie sytuacji finansowej rodziny. Towarzystwo ubezpieczeniowe powinno zwrócić koszty pogrzebu, a osoba, która była na utrzymaniu zmarłego może ubiegać się o rentę.

Ubezpieczyciel na wypłacenie odszkodowania ma 30 dni od zgłoszenia szkody, jeśli sprawa jest skomplikowana nawet 90 dni. – Zdarza się, że ubezpieczyciel z wypłatą odszkodowania czeka do zakończenia leczenia poszkodowanego, co może trwać bardzo długo ( Uwaga, towarzystwo ubezpieczeniowe bezsporną część odszkodowania ma obowiązek wypłacić bez czekania). Jeśli mimo tego towarzystwo ubezpieczeniowe odmawia wypłaty odszkodowania, pozostaje droga sądowa.

Jeżeli skutki wypadku były na tyle poważne, że jego sprawca został skazany za popełnienie przestępstwa (np. wypadek drogowy z ofiarami), na zgłoszenie roszczeń mamy aż 20 lat od zdarzenia. W pozostałych sytuacjach są to trzy lata od daty wypadku. Gdy poszkodowane jest dziecko na wystąpienie do ubezpieczyciela ma dodatkowo dwa lata od uzyskania pełnoletności.

Dobrze jest znać proste zasady, dzięki którym będziesz mógł być pewien, że cały proces likwidacji szkody przebiegnie w sposób sprawny i wszystko zostanie szybko załatwione.

Jakie są najczęstsze nadużycia ze strony ubezpieczycieli?

Głównym „grzechem” jest zaniżanie odszkodowań. Wynika to z wykorzystywania niewiedzy poszkodowanych, którym wydaje się, że decyzja odszkodowawcza ma charakter ostateczny i wiążący, a nie mają pojęcia, jakie kwoty sądy zasądzają w podobnych przypadkach. Zdarza się też, że ubezpieczyciele bezpodstawnie dokonują potrąceń z odszkodowania, albo w ogóle odmawiają jego wypłaty. W takich sytuacjach warto skorzystać z pomocy prawnika lub stowarzyszenia takiego jak Europejskie Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym, czy Stowarzyszenie Alter Ego.

Pomoc prawną w takich sytuacjach świadczy szereg instytucji, zarówno publicznych – jak Rzecznik Ubezpieczonych, jak i prowadzących działalność gospodarczą. Wśród tych ostatnich, obok adwokatów i radców prawnych, coraz liczniej funkcjonują wyspecjalizowane kancelarie odszkodowawcze. Korzystając z ich usług nie trzeba ponosić żadnych kosztów z góry, a wynagrodzenie jest uzależnione od sukcesu w sprawie. Jest to korzystne dla poszkodowanych, którzy nie są w stanie wyłożyć pieniędzy na prowadzenie postępowania.

Sprawca szkody bez ważnego OC

Jeżeli sprawca nie ma ważnego ubezpieczenia OC komunikacyjnego, wezwij policję. Funkcjonariusze sporządzą odpowiednią notatkę, dzięki której skróci się czas przewidziany na gromadzenie dowodów przez ubezpieczyciela.

– Ustalenie, że sprawca wypadku nie ma aktualnego OC daje poszkodowanemu prawo do wystąpienia do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego o odszkodowanie za ten wypadek – mówi Aleksandra Biały, rzecznik prasowy UFG. – Fundusz wypłaca w takich przypadkach świadczenia za straty materialne np. naprawa samochodu oraz za szkody osobowe, czyli za leczenie, rehabilitację czy zadośćuczynienie – dodaje.

Ważne! Gdy poszkodowany w wypadku spowodowanym przez nieubezpieczonego, posiada polisę auto casco – to z niej otrzymuje odszkodowanie za straty materialne. UFG zaś zrekompensuje dodatkowe koszty np. utracone zniżki w AC, czy koszty doubezpieczenia auta do wartości sprzed wypadku (Art. 106 ust. 1 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych).

Wprawdzie adresatem roszczenia jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, ale samo zgłoszenie sprawy o odszkodowanie należy zgłosić w dowolnej firmie ubezpieczeniowej oferującej OC komunikacyjne (UFG nie posiada oddziałów i bezpośrednio nie przyjmuje takich zgłoszeń). – Firma ta przeprowadza likwidację szkody i przesyła dokumentację do UFG. Po weryfikacji dokumentacji fundusz zawiadamia poszkodowanego o wypłacie świadczenia lub odmowie takiej wypłaty – zaznacza Aleksandra Biały.

Firma ubezpieczeniowa, za pośrednictwem której zgłoszone zostało roszczenie do UFG, przeprowadza likwidację szkody. – Po zakończeniu sprawy akta trafiają do Wydziału Likwidacji Szkód UFG. Następuje weryfikacja dokumentów i podejmowana jest decyzja o wypłacie odszkodowania bądź o odmowie. Jeżeli odszkodowanie nie przysługuje – zostaniesz o tym poinformowany – dodaje Aleksandra Biały.

Termin wypłaty odszkodowania przez UFG wynosi 30 dni, licząc od daty otrzymania akt szkody od firmy ubezpieczeniowej. Jednakże może się zdarzyć, że w tym terminie nie jest możliwe wyjaśnienie okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności funduszu lub wysokości świadczenia. – W takim przypadku świadczenie powinno być wypłacone przez fundusz w ciągu 14 dni od daty wyjaśnienia powyższych okoliczności. Nie zmienia to jednak faktu, że bezsporna część świadczenia powinna zostać wypłacona w ciągu 30 dni od momentu otrzymania akt szkody – kończy Aleksandra Biały.

Co, gdy już wiesz, że trzeba się martwić?

W zmaganiach z towarzystwami, w kwestiach szczególnie trudnych i skomplikowanych, czasem warto rozpatrzyć ścieżką sądową. Wówczas możesz skierować sprawę do sądu cywilnego. Istnieje także możliwość rozstrzygnięcia sporu z zakładem ubezpieczeń przed Sądem Polubownym (działa przy Rzeczniku Ubezpieczonych). Takie postępowanie może być szybsze i tańsze niż postępowanie cywilne. Ale wcale niełatwo jest je rozpocząć. Warunkiem rozstrzygania sporu przez Sąd Polubowny jest wyrażenie zgody obu stron na takie rozwiązanie. Jeśli zakład ubezpieczeń odmówi rozstrzygnięcia sporu przez Sąd Polubowny, postępowanie to nie może się odbyć.

Paweł Puzio
fot. Dorota Awiorko

Autor: Paweł Puzio
20komentarzy
Dodaj nowy komentarz

Komentarze (20)

Komentarz został usunięty.
Komentarz został usunięty.
Komentarz został usunięty.
Komentarz został usunięty.
Dzień dobry.
Jesteśmy z kancelarii prawnej która zajmuję się pomocą osobom poszkodowanym w wypadkach.Nie pobieramy żadnych opłat wstępnych.Rozliczają się Państwo z nami tylko po uzyskaniu odszkodowania i zadośćuczynienia.
Bez żadnych dodatkowych opłat prowadzimy również postępowania sądowe związane z uzyskaniem świadczeń odszkodowawczych.
Bezpłatnie dojeżdżamy do klientów którzy są zainteresowani naszymi usługami,oraz wstępną weryfikacją sprawy.
tel.504 729 591
Kancelaria prawna., 03.04.2012, 13:26
Witam. Chcialam sie dowiedziec czy dostane odszkodowanie jesli wypadek byl z mojej winy? potracil mnie samochód.
Katarzyna, 26.02.2013, 21:36
Komentarz został usunięty.
Komentarz został usunięty.
Witam 2 miesiące temu mój mąż miał kolizję z motorem .Ubezpieczalnia nie chcę wypłacić całości kwoty za naprawę.Poszkodowany nęka go telefonami że nas p[oda do sądu jeżeli niedopłacimy mu 900 zł. ponieważ ubezpieczalnia ma mu wypłacić 5 tysięcy złotych a naprawa motoru kosztuje 5900.Co mamy robić, proszę o pomoc
Agata, 21.06.2014, 15:35
to prosze mu powiedziec , zeby podal panstwa do tego sadu. w zadnym wypadku nie placic nawet zlotowki, skoro mieli panstwo wazna polise oc, to tylko i wylacznie z niej niech sciagaja pieniadze, niech sie odwoluje , a Państwu nic nie grozi, moze pani powiedziec, ze zglosi ta osobe o nekanie telefonami, bo to rowniez jest dyskomfort psychiczny. Powtorze jeszcze raz:zadnych pieniedzy nie placic, i sadze , ze nie poda do zadnego sadu , bo nie ma podstaw do tego.pozdrawiam
daniel, 29.06.2014, 11:45
Witam, w listopadzie 2003 w drodze do pracy ginie w wypadku przyrodni brat, nadmieniam że żyje jego zona i 3 córki, obecnie zgłosiła się do mnie firma Europejskie Centrum Poszkodowań z siedzibą w Legnicy, oferta dochodzenie roszczeń dla mnie, obiecują duże pieniądze, niby umowę podpisałem w dniu 27 lipca 2014 , jednak po przemysleniu - chęć wycofania z umowy, co robić, pomóżcie , czas mi ucieka, czekam
poszkodowany, 30.07.2014, 13:42
Prawda jest taka, że dobra kancelaria potrafi wyrwać z ubezpieczalni całkowitą rekompensatę za wszystkie straty, dlatego ja po swoim wypadku oddałem sprawę w ręce specjalistów i zgłosiłem się do Mobile Cash z Krakowa, zajęli się kompleksowo moją sprawą, dlatego mogę ich dalej polecić. http://mobile-cash.com.pl/
Radosław S., 28.06.2012, 15:16
a to chyba jest reklama ?
xxx, 28.03.2013, 07:46
Pomogę wszystkim poszkodowanym po wypadkach (komunikacyjnych i w pracy) uzyskać wyższe odszkodowanie nawet te z przed kilku lat. Bezpłatne porady. Każdy klient jest dla nas ważny i każda sprawa wyjątkowa. Tel 515 69 13 69
Krzysztof, 02.11.2012, 12:31
Komentarz został usunięty.
Uważam, że najlepszym sposobem w staraniu się o odszkodowanie, jest skorzystanie z pomocy specjalistów. I nie mam tu na myśli ogłaszających się firm gwarantujących odzyskanie należnych środków, ale doświadczone kancelarie prawne. Osobiście mogę szczerze polecić kancelarię Teodorowski & Wojtaszak z Krakowa.
Porto, 27.11.2012, 01:11
Wroclaw kolizja audi a6 TU zastosowalo mi 75 amortyzaci za wiek pojazdu,znajomy dal mi namiary na firme specjalizujaca sie w odszkodowaniach.Czas 43 dni czekania ,ale odziwo generali gdyz sprawca byl wlasnie z tej ubezpieczalni wyplacili 100% szkody.oknoru@o2.pl jak ktos by potrzebowal jakies namiary pomoge ,aczkolwiek tych firm jest duzo wewroclawiu wystarczy szukac byle miala siedzibe a nie byla w torbie :)ludzie nie dajcie sie TU Pozdrawiam
Krzysiek1968, 20.12.2012, 13:02
Komentarz został usunięty.
Komentarz został usunięty.
Komentarz został usunięty.
Komentarz został usunięty.
Komentarz został usunięty.
jest ktoś godny polecenia z Poznania? i ile trwaja takie rozprawy w sądzie?
dawid, 30.09.2013, 00:58
Komentarz został usunięty.
Komentarz został usunięty.
Komentarz został usunięty.
Komentarz został usunięty.
Ostatnio właśnie doświadczyłem drogi przez mękę dochodząc odszkodowania za wypadek, które stałem się mimowolną ofiarą. Mój ubezpieczyciel traktował mnie jak natręta, a do tego o wszystko musiałem się dopominać. Cała likwidacja szkody trwała ponad 4 miesiące, pomimo że od początku był wskazany sprawca, a okoliczności wypadku było oczywiste. Najdłużej zajęło mi wyjaśnianie, że mam prawo do zakupu nowych części i oni muszą mi za to zwrócić pieniądze. Artykuł jak w moim przypadku: http://www.odszkodowania24h.pl/odszkodowania-pytania-odpowiedzi/likwidac...
Czytelnik, 14.04.2014, 22:47
Mam pytanie odnośnie czasu trwania likwidacji szkody. Czy istnieją jakieś prawne regulacje, które w jakiś sposób określają termin, w którym likwidacja ma być zakończona?
Mateusz, 25.04.2014, 11:01
Tak istnieje ustawowo określony termin na likwidację szkody i wynosi co do zasady 30 dni licząc od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie. Jeżeli w tym terminie nie jest to możliwe to odszkodowanie powinno być wypłacone w ciągu 14 dni, nie później jednak niżeli 90 dni od zawiadomienia o szkodzie.
Master, 30.04.2014, 15:39
Master Wielkie dzięki za info, a orientujesz która Kancelaria z Warszawy zajmuje się podobnymi sprawami. Zależy mi aby nie było to zbyt droga usługa. Z góry dzięki.
Mateusz, 30.04.2014, 15:50
Komentarz został usunięty.
Komentarz został usunięty.
Komentarz został usunięty.
Komentarz został usunięty.
Na drodze do uzyskania pełnego odszkodowania i zadośćuczynienia jest tyle pułapek, że polecam skontaktowanie się z profesjonalistami w celu dochodzenia odszkodowania np. z Kancelarią Odszkodowawczą CITO w Krakowie. Pomagają kiedy np. ubezpieczyciel zaniży odszkodowanie przez użycie części zamiennych albo za szkodę osobową zaoferuje grosze.
Karo, 27.03.2015, 09:46
Odszkodowanie z OC na etapie przedsądowym dla profesjonalisty jest proste do uzyskania. Pytanie, czy prawnikowi zależy na szybkiej ugodzie, czy na swoim Kliencie. Im dłuższa walka tym wyższe odszkodowanie dla Poszkodowanego. Dlatego Polskie Centrum Odszkodowań nie zawiera ugody, która nie jest satysfakcjonująca. 796 409 309
Polskie Centrum Odszkodowań, 30.04.2015, 12:04
Komentarz został usunięty.
Skuteczna w uzyskiwaniu odszkodowania jest firma MK-FINANASE z Siedlec. Bardzo pomogli mi po wypadku jaki miałam kilka lat temu. Sprawa trafiła nawet do sądu bo ubezpieczyciel bardzo opornie podchodził do wypłaty zadośćuczynienia. Polecam współpracę z ta firmą.
Magda, 12.06.2015, 20:58
a co zrobic jesli podczas kolizij zdezenia 2 aut i stłuczki przyznałam sie do winy a tak na prawde nie był to moja wina jak to odkrecić ???????????????? pomocy
jolanta, 19.09.2015, 23:31
a co zrobic jesli podczas kolizij zdezenia 2 aut i stłuczki przyznałam sie do winy a tak na prawde nie był to moja wina jak to odkrecić ???????????????? pomocy
jolanta, 19.09.2015, 23:32

Warte uwagi